16
05
2018
mozgas-gyermekkorban-2

Nech má to dieťa pravidelný pohyb!

Autor anifitt 0

mozgas-gyermekkorban-1

Ako a akému druhu športu by sa mali deti poobede popri množstve povinností venovať?

Ako rodičia, by sme mali klásť dôraz aj na toto, pretože zdravý vývoj kostí, svalov a kĺbov ovplyvňuje približne do 25% práve náš životný štýl.
Ideálne je plávanie, čím si šetríme kĺby, ale rovnako aj pohyb s prvkami HOP a BÁC alebo skákanie, ktoré posilňujú kosti, a môže to prispieť aj k tomu, aby sme sa v starobe dokázali vyhnúť osteoporóze.

Deťom vo veku 5 – 17 rokov sa odporúča pravidelný denný pohyb strednej (aeróbnej) alebo silnej (anaeróbnej) intenzity v trvaní minimálne 60 minút. Môže to byť hra, šport, liečebný telocvik, tanec, telesná výchova alebo aj rodinný výlet. O aeróbnom pohybe sa jedná v tom prípade, ak je príjem a výdaj kyslíka organizmu v rovnováhe, čiže počas pohybu nestrácame dych a dokážeme sa aj rozprávať.

V prípade anaeróbneho pohybu potrebuje organizmus viac kyslíka na produkciu potrebnej energie, vtedy sa zadýchavame, lapáme po dychu a sme vyčerpaní.

mozgas-gyermekkorban-3

Aktívny program s rodičmi

Ak sa snažíme začať so spoločným rodinným programom v období, keď už strácame spoločnú reč s naším pubertiakom, pravdepodobne je už neskoro.
Ak ale vyrastá v tom, že víkendy trávime spolu, s množstvom spoločných športových zážitkov, stáva sa to preňho samozrejmosťou a bude sa venovať športu s radosťou aj v neskoršom veku.
Kladieme do popredia a veľmi si ceníme všetko, čo nám šport dokáže dať, čiže zdravie, duševnú rovnováhu, schopnosť bojovať, zdravé sebavedomie, správne držanie tela aj ľudské vzťahy.
Samozrejme je vítané každé jedno športové podujatie, počas ktorého má možnosť si zašportovať celá rodina spolu. Dôraz sa nekladie na samotné preteky – aj keď súťaženie je pre dieťa často tou ideálnou motiváciou – dôležité je zúčastniť sa a dopriať si pohyb.

mozgas-gyermekkorban-2

K motivácii v prípade malých detí sme potrební aj my. Preto nehľadajme rôzne výhovorky (práca či iné záležitosti) a vinníkov (škola, spoločnosť, atď.) Jednoducho vyčleňme si dostatok času na spoločný pravidelný pohyb spolu s rodinou, presvedčme svoje deti, že to má množstvo výhod.

Ako trénerka aerobiku a detského fitnessu (KIDFIT) veľmi rada sa zúčastňujem na rôznych školských podujatiach, v rámci ktorých dokážem rozhýbať skupinu detí a môžem si zacvičiť spolu s nimi. Napĺňa ma to šťastím, ak vidím snahu detí po predvedení jednotlivých cvikov.

mozgas-gyermekkorban-4

mozgas-gyermekkorban-5

Pohyb hráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní kondície, aj v rámci duševného, citového a psychického vývoja dieťaťa. Pomáhajme našim deťom a veďme ich k tomu, že zdravá životospráva a pravidelný pohyb majú veľký význam!