13
02
2017

Význam pohybu v detstve

Autor anifitt 0

V prvých šiestich rokoch života dieťaťa je najväčšou zmenou pohyb a vývoj reči. Pohyb je dôležitý z hľadiska životosprávy pre každého, preto by sme mali viesť naše deti k pohybu.

Naučiť dieťa k samostatnosti, vymyslieť preňho adekvátne činnosti primerané jeho veku a mentálnej zrelosti je úlohou rodiča. Dieťa, ktoré dlhodobo sedí pred počítačom, nepotrebuje samostatnosť a tvorivú činnosť. S pohybom je to práve naopak. Vyvíja ich vynaliezavosť a samostatnosť. Deti sa musia naučiť nájsť si svoje miesto v kolektíve.

mozgas-floraŠportový krúžok a tanečné súbory pomáhajú v tom, aby deti neboli bojazlivé, utiahnuté, agresívne, intolerantné alebo neschopné sa prispôsobiť. Športovať by sme mali aj my rodičia spolu s nimi. Mechanizmus pohybu vplýva na dýchanie, na funkciu srdca, na krvný obeh a na správnu funkciu životne dôležitých orgánov. Odporúča sa vyskúšať u našich detí rôzne druhy športových odvetví, rôzne druhy tanca či cudzie jazyky, aby sme zistili, na čo majú talent.

S ľahšou formou pohybu môžeme u dieťaťa začať už v útlom veku, ale s intenzívnym profesionálnym športovaním sa oplatí počkať. Príliš skoré začatie s intenzívnym pohybom môže nepriamo ovplyvniť telesný i zdravý duševný vývin dieťaťa. Najdôležitejšie je, aby sme naše dieťa nenútili k žiadnemu športu, aby to čo robí, robilo rado a s chuťou! Mali by sme mu umožniť vyskúšať viacero druhov športov, aby sa potom mohlo rozhodnúť samo, čo ho baví, akému športu sa chce venovať. Vďaka pohybu sa zlepšuje sila, krvný obeh a dýchanie dieťaťa.

Pre deti s väčšou potrebou pohybu je najvhodnejšou formou tréningu plávanie, veslovanie, kanoe, cyklistika, beh, rýchla chôdza a ich kombinácie. Loptové hry (basketbal, volejbal, hádzaná) rozvýjajú šikovnosť, koordinačnú, koncentračnú a fyzickú schopnosť dieťaťa. Odporúča sa im začať venovať až po dovŕšení veku 10 rokov dieťaťa.
Všetky ostatné, aj vonku v prírode vykonávateľné formy pohybu (túry, kolieskové korčule, snowbording , lyžovanie) sú nielen prospešné nášmu zdraviu, ale sú zároveň aj výbornou príležitosťou na trávenie voľného času s rodinou.