21
03
2017
a-gyermek-motivalasa-3

Ako motivovať dieťa k pravideľnému pohybu?

Autor anifitt 0

Predpokladám, že pre každú maminu s dieťaťom je najdôležitejšie udržať pevné zdravie svojho dieťaťa.To však v dnešnej dobe ani nie je také ľahké. Na celom svete totiž číhajú na deti mnohé negatívne príklady a podnety. Práve preto považujem za veľmi dôležité, aby sme naše deti viedli k správnej životospráve už od útleho veku. To pre mňa znamená dve veci: vybudovanie správnych stravovacích návykov a dostatočný pohyb. Ako prinútiť naše deti k pravidelnému pohybu a k tomu, aby to vykonávali s radosťou?

a-gyermek-motivalasa

Prvým a najdôležitejším krokom je, aby rodičia boli príkladom pre svoje deti. Naše deti sú totiž našim istým zázračným zrkadlom. Napodobňujú nás, čiže robia to isté, čo doma vidia. Čiže nemôžeme očakávať, aby naše dieťa vykonávalo akýkoľvek druh športu s radosťou, ak my dospelí neradi športujeme. Predstavme si, čo by sme si pomysleli, keby nás chcel nahovárať na športovanie niekto taký, ktorý celé dni len vysedáva na gauči a číta noviny. Pravdepodobne by sme jeho slová nebrali vážne ani na sekundu. Naše deti rozmýšľajú práve takto.

Je taktiež veľmi dôležité, aby sme naše dieťa k žiadnej forme pohybu nenútili nasilu. Nie je našim cielom to, aby dieťa robilo všetko len z nutnosti a len preto, že to od neho vyžadujeme. Je oveľa rozumnejšie, aby sme dieťa viedli k nami obľúbeným formám pohybu už odmalička. Len tak totiž môžeme zisťovať, ktorá športová disciplína mu vyhovuje, k čomu má vzťah a talent a naopak, ktorý šport mu nie je podľa chuti. V tom prípade naše dieťa to bude robiť len preto, aby nám vyhovelo a bude brať všetko ako nutné zlo.

Veľkou chybou je aj to, ak svoje dieťa vyhrešíme a kritizujeme, ak ho zo dňa na deň prestane istá forma pohybu baviť, prípadne ak sa náhle začne zaujímať o iný druh športu. Je to práveže úplne prirodzený proces, veď naše dieťa sa neustále rozvíja. Nemožno očakávať, že bude ešte aj v škole nadšené z toho, čo ho bavilo počas predškolského veku v materskej škole.

Je dôležité, aby sme naše dieťa neustále podporovali ešte aj po tom, ako si našlo tú správnu športovú disciplínu, primeranú jeho telesným schopnostiam, prípadne ak sa zaujíma o viaceré druhy športu naraz. Musíme ho chváliť a povzbudzovať, že dobre robí, čo robí. Aj deti totiž potrebujú určitú odozvu, hlavne, keď zažijú fiasko, neúspech. Vtedy totiž dieťa môže stratiť záujem o pohyb a šport a naša snaha vyjde nazmar. Všetko, čo sme spolu dosiahli, sa môže náhle zrútiť, ako domček z karát.

Našim deťom teda musíme ísť vždy príkladom, a považujem za dôležité nepretržite ich podporovať, nech sa rozhodnú pre akýkoľvek druh pohybu a športu.