Výroba a distribúcia jednotlivých druhov jedinečne vyvinutej múčnej zmesi AniFitt sa definitívne skončila.

Ďakujeme pekne za doteraz prejavenú dôveru!